Pomiary oraz protokoły instalacji elektrycznych

Wykonujemy następujące pomiary:

  • Pomiar rezystancji izolacji przewodów
  • Pomiar parametrów  RCD
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • Pomiar ciągłości przewodów
  • pomiar uziemienia
  • pomiar rezystywności gruntu
  • pomiar oświetlenia
  • test kolejności faz
  • rejestracja parametrów sieci elektro-energetycznych 50/60 Hz w klasie S normy EN 61000-4-30
Pomiary odbiorcze:

Pomiar rezystancji izolacji przewodów ( obwód jednofazowy )10,00 złszt.
Pomiar rezystancji izolacji przewodów ( obwód trójfazowy)15,00 złszt.
Pomiar ochrony przeciwporażeniowej ( punkt )10,00 złszt.
Pomiar skuteczności ochrony  RCD ( punkt )5,00 złszt.
Pomiar rezystancji uziemień50,00 złszt.
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych (obwód)5,00 złszt.
Pomiar ciągłości elektrycznej przewodów ( obwód )5,00 złszt.
Sporządzenie protokołu ( cena minimalna )100,00 złszt.


Podane ceny są orientacyjnymi cenami netto.

Cennik zawiera koszt robocizny, bez materiału.

Powyższy cennik ma charakter informacyjny, szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 &1 Kodeksu Cywilnego. Dla każdego klienta zamawiającego pakiet usług, oferujemy zniżki. Ostateczna cena zawsze jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą.